KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
według MEN
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
4 września 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2023r.
Ferie zimowe
29 stycznia - 11 lutego 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna
28 marca - 02 kwietnia 2024r.
Egzamin ósmoklasisty
14 -16 maja 2024r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
21 czerwca 2024r.


Dodatkowe dni wolne: 13.10.23r., 2-3.11.23r., 02.05.24r., 31.05.24r. oraz egzaminy kl.8 - 14,15,16.05.24r.