KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
według MEN
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
1 września 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2022r.
Ferie zimowe
16 - 29 stycznia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna
6 - 11 kwietnia 2023r.
Egzamin ósmoklasisty
23 -25 maja 2023r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca 2023r.
Ferie letnie
26 czerwca – 31 sierpnia 2023r.


Dodatkowe dni wolne: 14.10.22r.; 31.10.22r., 02.05.23r., 09.06.23r. oraz egzaminy kl.8 - 23,24,25.05.23r.