WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

OKRES I

11.12.2023

OKRES II

06.05.2024

WYSTAWIENIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

OKRES I

11.01.2024

OKRES II

06.06.2024

RADY PEDAGOGICZNE

KLASYFIKACYJNE

18.01.2024

13.06.2024

PODSUMOWUJĄCE

23.01.2024

25.06.2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY 0-3

13.09.2023; 15.11.2023; 24.01.2024; 20.03.2024; 22.05.2024

KLASY 4-8

14.09.2023; 16.11.2023; 25.01.2024; 21.03.2024; 23.05.2024