ROK SZKOLNY 2022/2023

Nr rachunku Rady Szkoły - 10 1240 1271 1111 0000 1493 0106

Prezydium Rady Szkoły:
przewodnicząca - p.Katarzyna Jadeszko
sekretarz - 
p.Małgorzata Łapuć
członek - 
p.Krzysztof Krystecki 

Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący - p.
Emilia Herbasz
z-ca przew. - p.Monika Klepacka
osoba uzupeł.skład - p.Magdalena Grzybowska

Przewodniczący Rad Oddziałowych:

kl.0 - p.Agnieszka Świąder

kl.1a - p.Katarzyna Kowalska

kl.1b - p.Justyna Muszka

kl.1c - p.Weronika Stachowiak

kl.2a - p.Wioleta Wiszniewska

kl.2b - p.Magdalena Licznerska

kl.3a - p.Agnieszka Dybowska-Korneluk

kl.3b - p.Patrycja Rakowska

kl.4a - p.Marian Piątek
kl.4b - p.Piotr Licznerski
kl.4c - p.Emilia Herbasz
kl.5a - p.Justyna Weryk
kl.5b - p.Kamila Dobrzycka
kl.5c - p.Jolanta Leszczyńska
kl.6a - p.Anna Ihnatowicz
kl.6b - p.Marek Marszałek
kl.6c - p.Magdalena Grzybowska
kl.7a - p.Agata Szczepaniak
kl.7b - p.Agnieszka Kamińska
kl.8a - p.Małgorzata Kurasik
kl.8b - p.Karolina Bartoszek
kl.8c - p.Monika Klepacka
kl.8d - p.Karolina Chirek
kl.8e - p.Aleksandra Gąsior
kl.8f - p.Grzegorz Janiak