ROK SZKOLNY 2023/2024

Nr rachunku Rady Szkoły - 10 1240 1271 1111 0000 1493 0106

Prezydium Rady Szkoły:
przewodnicząca - p.Katarzyna Jadeszko
sekretarz - 
p.Małgorzata Łapuć
członek - 
p.Krzysztof Krystecki 

Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący - p.Marek Marszałek

z-ca przew. - p.Piotr Licznerski
osoba uzupeł.skład - p.Emilia Jacewicz

Przewodniczący Rad Oddziałowych:

kl.0 - p.Klaudia Olender

kl.1a - p.Ewelina Stępień

kl.1b - p.Anna Potuczko-Żukowska

kl.1c - p.Arkadiusz Klein

kl.2a - p.Katarzyna Kowalska

kl.2b - p.Justyna Muszka

kl.2c - p.Weronika Stachowiak

kl.3a - p.Jolanta Stencel

kl.3b - p.Magdalena Licznerska

kl.4a - p.Maciej Zagierski
kl.4b - p.Emilia Kozieł-Jacewicz
kl.5a - p.Marta Mroczkowska
kl.5b - p.Piotr Licznerski
kl.5c - p.Emilia Herbasz
kl.6a - p.Mateusz Weryk
kl.6b - p.Adam Grzybowski
kl.6c - p.Karolina Jagiełłowicz
kl.7a - p.Urszula Frankowska
kl.7b - p.Marek Marszałek
kl.7c - p.Dorota Nałęcz
kl.8a - p.Agata Szczepaniak
kl.8b - p.Anna Kieliszczyk