Zapisując dziecko do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 należy dostarczyć:

1) kartę zapisu (załącznik),

2) zgodę na GPE (załącznik),

3) akt urodzenia dziecka (do wglądu) lub kopia,

4) ostatnie świadectwo (jeśli dotyczy) do wglądu.