W roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

1) "TABLECIAKI KODUJĄ" dla klasy 1b
autorka i prowadząca zajęcia p.Małgorzata Łapuć.

2) "Edukacja wczesnoszkolna z wybranymi zajęciami programowymi prowadzonymi w języku angielskim" dla klas 2
autorka i prowadząca zajęcia p.Anna Krefta Kowalczuk.

3) "TERAPIA RĘKI"
autorka i prowadząca zajęcia p. Iwona Trojak.

4) "Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy w zespole poprzez nowe formy aktywności - gra w Kin-ball" dla klas 4-8
autor i prowadzący zajęcia p.Krzysztof Krystecki.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące INNOWACJE PEDAGOGICZNE:


1) "LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO" dla klas 1 - 3: nr SN.5361.106.2016.EO
autor i prowadzący zajęcia p.Krzysztof Krystecki.

2) "TABLECIAKI Z KLASĄ" dla klasy 3b: nr SN.5361.104.2016.EO
autorka i prowadząca zajęcia p.Małgorzata Łapuć.

3) "Edukacja wczesnoszkolna z wybranymi zajęciami programowymi prowadzonymi w języku angielskim" dla klas 1
autorka i prowadząca zajęcia p.Anna Krefta Kowalczuk.

4) Warsztaty psychologiczne z elementami coachingu dla klas 5-8
autorka i prowadząca zajęcia p.Agnieszka Dybowska.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące INNOWACJE PEDAGOGICZNE zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku:


1) "LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO" dla klas 1 - 3: nr SN.5361.106.2016.EO
autor i prowadzący zajęcia p.Krzysztof Krystecki.

2) "TABLECIAKI Z KLASĄ" dla klasy 2b: nr SN.5361.104.2016.EO
autorka i prowadząca zajęcia p.Małgorzata Łapuć.

 

W roku szkolnym 2016/2017 realizowane są następujące INNOWACJE PEDAGOGICZNE zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 1) "LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO" dla klas 1 - 3: nr SN.5361.106.2016.EO
autor i prowadzący zajęcia p.Krzysztof Krystecki.

2) "TABLECIAKI Z KLASĄ" dla klasy 1b: nr SN.5361.104.2016.EO
autorka i prowadząca zajęcia p.Małgorzata Łapuć.

3) "MALI ODKRYWCY" dla klas 1: nr SN.5361.105.2016.EO
autorka i prowadząca zajęcia p.Małgorzata Łapuć.