Projekt „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy,  który realizować będziemy wspólnie  z fundacją Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w szkole.  

Udział w projekcie jest bezpłatny, odbędą się  jednorazowe warsztaty: po ok. 4h zajęć z uczniami (3 grupy po min. 20 osób), 2h zajęć z nauczycielami (min. 20 osób) i 1 h zajęć z rodzicami (min. 20 osób). Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2018 roku. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.