Program "6-10-14 dla Zdrowia" – to program, który podpowiada jak walczyć z nadwagą i otyłością u dzieci. To miejsce, gdzie można znaleźć informacje dotyczące prowadzonej przez nas długofalowej interwencji, która nie tylko pozwoli na okresowe poprawienie wyników zdrowotnych, ale również uświadomi problem i zachęci do zmiany zachowań zarówno przez uczestników programu, jak i rodziców dzieci z nadwagą oraz nauczycieli. 
Główne założenia Programu
- przeprowadzenie badań przesiewowych i ankietowych w kierunku czynników ryzyka, stylu życia i zachowań zdrowotnych wśród uczniów 6, 9-11 i 14-letnich,
- wyselekcjonowanie z powyższych grup dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych takimi jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia odżywiania, zaburzenia depresyjne,
- przeprowadzenie pełnej interwencji edukacyjno-leczniczej u dzieci z wykrytymi problemami zdrowotnymi,
- przygotowanie oraz przeprowadzenie kompleksowego programu edukacyjnego dla dzieci i rodziców (w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej, budowania pozytywnych zachowań zdrowotnych),
- przeprowadzenie programu edukacyjnego dla środowiska szkolnego w zakresie nadwagi i otyłości oraz chorób cywilizacyjnych u dzieci. 
 
Program realizowany jest od września 2011 roku. Wszelkie działania w ramach programu finansowane są przez Urząd Miasta w Gdańsku www.gdansk.pl  Uczestnictwo dzieci i rodziców we wszystkich etapach programu jest bezpłatne.
Realizatorem programu jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, czołowy ośrodek diagnostyczno-leczniczy na terenie północnej Polski. Posiada niezbędny zakres oraz doświadczenie w budowaniu i realizacji programów zdrowotnych o zasięgu lokalnym i krajowym www.uck.gda.pl.