Szczegółowe informacje o:

  • pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłki i stypendia szkolne,
  • jednorazowym stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • stypendium za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły
znajdują się na stronie: www.gdansk.pl ​ - Edukacja - Szkoły i uczniowie