Organami szkoły są:

​Dyrektor Szkoły, 

Rada Pedagogiczna,

Rada Szkoły,

Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniowski.