STUDIO TV80 z kamerą podczas uroczystości 50-lecia naszej szkoły :)

studio-tv-80-zaprasza-50-lat-sp80-479088.jpg