OPŁATA  ZA  CZERWIEC 2024r.:

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu 2024 r.:

Grupa przedszkolna

20 dni x 8,00 zł. = 160,00 zł.

Klasy 1-8

14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł.

Prosimy o terminową płatność od 1-go do 10-go każdego miesiąca.

UWAGA!

Nieuregulowanie w terminie wpłat będzie skutkowało brakiem możliwości spożywania obiadów przez dziecko do momentu uiszczenia wpłaty.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie, należy jego nieobecność zgłosić mailowo obiady.sp80@poczta.fm najpóźniej do godz. 9:00 w tym dniu. Zgłoszony odpis zostanie odliczony przy płatności w kolejnym miesiącu.