Przez cały rok dzieci z klasy 2b brały udział w kursie e-learning "Misja - bezpieczny internet" w ramach projektu edukacyjnego Sieciaki.pl. Dzięki kursowi dzieci poznały sieciakowe przygody, dowiedziały się o niebezpiecznych sytuacjach, których mogą doświadczyć w internecie, a także uczyły się skutecznych metod reagowania na zagrożenia w sieci.
Kurs zbudowany jest z 15 części (misji). Każda z nich – wprowadzenie, prywatność, zdjęcia w sieci, znajomości online, komunikacja i netykieta, cyberprzemoc, hejt, niebezpieczne treści, zabezpieczanie urządzeń, prawa autorskie, zakupy w sieci, nadmierne korzystanie z internetu, zgłaszanie niepokojących sytuacji – dotyczy innego tematu z zakresu bezpieczeństwa dzieci będących online.

Po zaliczeniu ostatniego zadania, klasa otrzymała dyplom ukończenia kursu, a każdy z uczniów - potwierdzenie przynależności do Sieciakowej Drużyny! BRAWO SIECIAKI!

Małgorzata Łapuć

klasa-2b-druzyna-sieciakow-536052.jpgklasa-2b-druzyna-sieciakow-536051.jpg