Dotyczy dzieci z grupy przedszkolnej i uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025:

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 5 lipca 2024r.:
- karty zapisu do ZSP10,
- oświadczenia GPE - dostęp do e-dziennika,
- zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej należy dostarczyć w dniach 26-30.08.24r.