WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KLAS IV-VIII

W grudniu 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VIII. Wzięło w nim udział 42 uczniów. Kandydaci do tytułu Mistrza Ortografii musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, a także napisać dyktando. Mistrzowie i Wicemistrzowie Ortografii będą reprezentowali szkołę w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Kacper Konieczny, kl. 4b (Mistrz Ortografii Klas IV)

Julian Brzozowski, kl. 5e (Mistrz Ortografii Klas V)

Piotr Skierczyński, kl. 6d (Mistrz Ortografii Klas VI)

Dominika Wincek, kl. 7c (Mistrz Ortografii Klas VII)

Marcel Urasiński, kl. 8c (Mistrz Ortografii Klas VIII)

Aleksandra Pytel, kl. 4a (Wicemistrz Ortografii Klas IV)

Wojciech Rudnicki, kl. 5f (Wicemistrz Ortografii Klas V)

Otylia Sarnacka, kl. 6b (Wicemistrz Ortografii Klas VI)

Aleksandra Szewalje, kl. 7c (Wicemistrz Ortografii Klas VII)

Anna Bigos, kl. 8a (Wicemistrz Ortografii Klas VIII)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Dyplomy i upominki zostaną wręczone na najbliższym apelu. Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Konkurs Ortograficzny odbędzie się 01.02.2020, o godz. 9.30 (klasy IV-VI) i o godz. 10.30 (kl. VII-VIII), w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku. Zakres wymagań został zamieszczony na stronie internetowej SP 57.

Nauczyciele poloniści