TERMIN WYSTAWIENIE OCEN

OKRES I

21.12.2022

I okres
01.09.22 - 05.01.23

OKRES II

02.06.2023

II okres
06.01.23 - 15.06.23

WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

OKRES I

21.11.2022

OKRES II

05.05.2023

RADY PEDAGOGICZNE

KLASYFIKACYJNE

05.01.2023

15.06.2023

PODSUMOWUJĄCE

10.01.2023

22.06.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY 0-3

07.09.2022; 23.11.2022; 11.01.2023; 15.03.2023; 16.05.2023

KLASY 4-8

08.09.2022; 24.11.2022; 12.01.2023; 16.03.2023; 18.05.2023